Hvem er jeg ?

Tur opp Mørkgånga 2014 med Kirsti, Marit, Solveig og Tine R+B-PF AS Foto ©Dag Johansen_9755ABUMBW_ppcr_edited-1Jeg er offentlig godkjent psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo og har embedseksamen i psykologi fra 1984.
Jeg er utdannet innen en sosialklinisk tradisjon med utgangspunkt i atferdsteori/kognitiv atferdsterapi. Jeg har også gjennom årene tilegnet meg metoder og tenkning innen et bredt felt i psykologien og arbeider i dag eklektisk, dvs at jeg tilpasser tenkning, metoder og teknikker ut fra dine behov og problemstillinger.

Jeg har vært med å starte, utvikle og drifte et «raskere tilbake»-prosjekt ved Sunnaas Sykehus. Her har jeg utredet/vurdert psykisk helse hos pasienter med muskel/skjelett-lidelser/kronisk smerte, i et tverrfaglig team med overordnet mål om å se helheten i pasientens utfordring. Jeg har har således stor erfaring med å forstå smerte innen både et medisinsk og psykososialt perspektiv.

Jeg har holdt kurs i Stressmestring i mange år.

Kognitiv terapi

En kognitiv tilnærming er bærebjelke i mange terapiformer, og innebærer fokus på tanker, følelser og handlinger. Samtidig vil jeg alltid bygge videre på din egen mestring og egne ressurser.
Jeg er opptatt av å se muligheter og det positive hos mennesker, og som regel vil du kjenne et løft etter hver time, selv om vi arbeider med krevende tema.

Jeg har i mange år arbeidet med fobier, spesielt flyskrekk.

Kropp og avspenning

Jeg har lang erfaring med pust- og avspenningsøvelser/ « Mindfulness «, som gjerne er et fundament for bedre mestring av vanskelige følelser og uønskede fysiologiske symptomer som ofte bunner i stressbelastning.
Jeg kan inspirere deg til økt mestring og positiv utvikling ved hjelp av hypnotiske teknikker.

Traumer

Jeg har siste årene videreutdannet meg innen forståelse og behandling av traumer, og jeg er sertifisert EMDR-terapeut. Se www.emdrnorge.no for mer informasjon.

Organisasjonspsykologi

Jeg har i mange år arbeidet som organisasjonspsykolog og med utvikling av menneskers ressurser på arbeidsplassen. Jeg holder foredrag og kurs innen flere tema. Ta kontakt for mer informasjon.

Jeg arbeider primært individuelt med voksne, men du kan gjerne ta med familiemedlemmer/pårørende til enkelt-timer. Jeg kan samarbeide med din fastlege og eventuelt Nav. Jeg har ingen trygderefusjon og du trenger derfor ikke henvisning.


NPF_Medlem-av_Logo_image_link

EMDR_logo

Top