Pris

Fra 1.juni 2018 :

Kr 950,- pr 50 min konsultasjon.
Kr 1050,- pr 60 min førstegangskonsultasjon.

Betalingsterminal.

Ved EMDR/traumebehandling kan det noen ganger være gunstig å bruke 1,5 time.
Attester, erklæringer etc. etter avtale.
Oppfølging via mail, telefon eller sms etter avtale.

Avbestilling av time 24 timer før, ellers faktureres kr 950,-

Helseforsikring kan dekke deler av utgifter til behandling.
Arbeidsgiver kan noen ganger dekke utgifter til behandling.
Utgifter til privat psykologbehandling kan delvis trekkes fra på selvangivelsen.


P1030742_lite

Top