Pris

Fra 1. januar 2022 :

Kr 1150,- pr 50 min konsultasjon.
Kr 1200,- pr 60 min førstegangskonsultasjon.

Betalingsterminal.

Ved EMDR/traumebehandling kan det noen ganger være gunstig å bruke 1,5 time.
Attester, erklæringer etc. etter avtale.
Oppfølging via mail, telefon eller sms etter avtale.

Avbestilling av time 24 timer før, ellers faktureres kr 1100,-.

Helseforsikring dekker deler av utgifter til behandling.


P1030742_lite

Top